رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طهران -محبس قصر

این عمارت از بناهای سلطنتی بود بعدها به صورت زندان درآمد و در حال حاضر به صورت موزه درآمده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100