رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طهماسب قلیخان

نقاشی چهره«طهماسب قلیخان»از سرداران«نادرشاه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر