رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طولوزان و جمعی از سران

از راست ایستاده ها:«حکیم طولوزان»- قهوه چی باشی-«میرزا محمد رضا ..»- «یوسف جبار»(شکسته بند)«فراش خلوت شمیرانی»-…- «صادق فراش خلوت»-«سردار عدل»

نشسته ها:«سید علی مقدس»-«محمد تقی بکاء تجریشی»-…-«محمدعلی خان»- «معیرالممالک»- «حاجب الدوله»- «امامقلی بیک»-«میرشکار»

عکس به اوایل دوره سلطنت«ناصرالدین شاه»مربوط است. 

خوانش: میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.