رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«عادل شاه» یا«علیشاه»

«علیقلی خان افشار علی شاه»ملقب به«عادل شاه» پسر بزرگ«ابراهیم خان ظهیرالدوله» برادرزاده«نادرشاه» است که پیش از کشته شدن عموی خود در شرف نافرمانی و یاغیگری در سیستان و هرات بود. «بازن» طبیب مخصوص«نادرشاه» راجع به چگونگی ماموریت«علیقلی خان» از طرف عموی خود به سیستان می نویسد:«فتنه ای در سیستان برپا شد(1160 هجری قمری). «نادرشاه» برای خوابانیدن آن؛ برادرزاده خود«علیخان» را با چهارهزار سربازِ برگزیده به آن ولایت فرستاد. آنگاه ترسید که مبادا این شاهزاده جوان با عاصیان یار شود و سردار ایشان گردد. خواست تا از او اطمینان حاصل کند و خط مشی او را روشن سازد. بنابراین، ظاهراً بهانه های رسمی و حجت های مشروع تراشید و او را به نزد خود بازخواند. «علیخان» چون می دانست که با کمترین سوء ظن چگونه با او رفتار خواهد شد، مراجعت فوری خود را وعده داد، لکن با اقامه دلایل و براهین، روز به روز آن را به تعویق انداختی تا آن که سپاهی را که در زیر فرمان داشت، با خود یار و همداستان کرد.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر