رفتن به محتوا رفتن به فوتر

 «عاصم بیک» سفیر کبیر عثمانی در ایران 

او برای شکار به«وردآورد» کرج رفته بود که توسط سربازان روسی به عنوان اسیر جنگی دستگیر شد!

اشتراک گذاری

ارسال نظر