رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عباس میرزا نایب السلطنه 

«فتحعلی شاه» از میان پنجاه و چند پسری که داشت، «عباس میرزا» را ولیعهد خود کرد و بیشترین توجه او به این فرزند بود

روزگار فرصت رسیدن به سلطنت را به «عباس میرزا» نداد و  او در زمان حیات پدر درگذشت. می گویند هنگامی که خبر مرگ «عباس میرزا» را آوردند،«فتحعلی شاه» اشکی بر چهره اش دوید و در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، گفت جای تأسف است که انسان سال ها زندگی کند و بی عقبه از دنیا برود.«فتحعلی شاه» این پسر را که نبوغ نظامی داشت، به تمامی فرزندان دیگر خود ترجیح می داد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر