رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی«عباس میرزا» نایب السلطنه متوفای 1250

در گوشه عکس نام«عیسی الفتی» 1321 به چشم می خورد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر