رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عبدالوهاب نظام الملک

«نظام الملک» فرمانروای کل آذربایجان در جنگ جهانی اول

«میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک» متولد سال 1265 هجری قمری، پسر«میرزا کاظم خان نظام الملک» و نوه «میرزا آقاخان صدراعظم نوری» بود. پس از مردن «میرزا آقا خان نوری» در سال 1281 هجری قمری، خانواده و بستگان نظام الملک پس از 6 سال تبعید و آوارگی در شهرها از قم به تهران آمدند، اما چند سال به هیچ یک از آنها کاری ارجاع نمی شد. تا اینکه در سال 1288 قمری «حاج میرزا حسین خان مشیرالدوله» روی کار آمد و به صدرات رسید و به واسطه نسبتی که داشتند، «میرزا کاظم خان نظام الملک» را ابتدا عضو دارالشورای کبری دولتی نموده و سپس به جای «میرزا یوسف آشتیانی مستوفی الممالک» که از کار کناره کرده بود، به سمت ریاست دفتر استیفا(وزیر دارایی) انتخاب کرد. «میرزا عبدالوهاب خان» نیز از این تاریخ مشغول به کار شد. در سال 1307 قمری پس از فوت پدر، خودش مستقلاً وزیر لشکر و ملقب به «نظام الملک» شد. او در سال 1316 هجری قمری در زمان صدارت «امین السلطان»، والی فارس شد، ولی حکومتش در فارس فقط  تا سال 1317 هجری قمری طول کشید. سرانجام در سال 1335 هجری قمری درگذشت و در شهر ری مدفون گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر