رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عشاق در مکتبخانه

نگاره لیلی و مجنون در مکتبخانه- خمسه نظامی- قرن 15 میلادی

اشتراک گذاری

ارسال نظر