رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در شهرهای قدیم  ایران آسیاب های مخصوصی بود که از آنها برای خرد کردن  سنگ و زردچوبه و فلفل  یا استحصال روغن دانه هایی مانند کرچک یا  گرفتن آب غوره  استفاده می شد و آنها را عصارخانه می نامیدند

اشتراک گذاری

ارسال نظر