رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عمارت سلطنتی در کرج

عمارت سلطنتی قریه کرج است. بنای این عمارت از خاقان خلد آشیان مغفور است. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر