رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس جالبی از دو چهره سیاسی

صدراعظم ارهارد و وزیر امور خارجه شرودر (راست)

اشتراک گذاری

ارسال نظر