رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس خانوادگی

عکسی خاص از «حاج سیدمحمد مجتهد» و «امیر محمدخان مظفرالسلطنه» دو داماد مرحوم«حاجی میرزا ابوطالب» 

پارک حسین آباد زنجان درمیان قراول و تفنگچیان- اوایل دوره مشروطه

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر