رفتن به محتوا رفتن به فوتر

غلام بچه های شاه

غلام بچه های شاه- از چپ:«عباس»- «خیرالله ترکمان»- «میرزا علی اکبر» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر