رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرزندان ظل السلطان

فرزندان«ظل السلطان»و چهار برده آفریقایی آنها- عکاس:«سلیمان آغاباشی»- اصفهان ، چهلستون 1269 خورشیدی

متن زیر عکس که دستخط«ظل السلطان»است: این عکس بچه هاست که در عمارت معلمی خودشان«سلیمان آغاباشی» عکس آنها را انداخته است.

سپاس از جناب شیربان

اشتراک گذاری

ارسال نظر