رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرصت شمار صحبت…

فرصت شمار صحبت کز این دو راه منزل- گر بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن….

سیاه مشق سطری متعاکس از استاد کل«میرزا غلامرضا اصفهانی»

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر