رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان اعطای لقب با خط شاه

اعطای لقب«افخم الدوله» به خط «مظفرالدین شاه»جهت پسر«عمیدالسلطنه»(نصرت الله خان سردار امجد تالشی)

الملک لله السلطان«مظفرالدین شاه قاجار»

هو

جناب اشرف«اتابیک اعظم»

نظر به خدمات و لیاقت و استعداد«یحیی خان مخبرنظام» پسر«عمیدالسلطنه» که در این موقع مسافرت ما به فرنگستان از خدمات و انتظام سواره طالش و سرحد ارس، به طوری که باید به منصّه ظهور و بروز رسانیده و خاطر مِهر مظاهرهمایونی را از خدمات خود قرین مسرت و خوشوقت داشته است. ما هم محض مرحمت و مزیدعنایت او را به اعطای لقب«افخم الدوله» قرین مباهات و مفتخر و سرافراز فرمودیم تا بیشتر از پیشتر در خدمات و جانثاری خود اشتغال داشته وغفلت ننماید.

فی شهر محرم الحرام، بارس ئیل۱۳۲۰

خوانش:میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.