رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نمونه دیگری از آگهی های تجارتی برای فروش گیرنده های رادیویی در تهران سال 1319

اشتراک گذاری

ارسال نظر