رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فیروز میرزا

«فیروز میرزا فیروز»(نصرت الدوله) وزیر خارجه ایران و سیاستمداری زیرک و بسیار جاه طلب  

اشتراک گذاری

ارسال نظر