رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره ای از«میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی» 

«میرزا ابوالقاسم، قائم مقام ثانی» وزیر«عباس میرزا» نایب السلطنه و صدراعظم«محمدشاه قاجار»، پسر«میرزا عیسی فراهانی» مشهور به«میرزا بزرگ، قائم مقام اول»و از مفاخر ایران بود.«محمدحسن خان اعتمادالسلطنه» در کتاب«رویای صادقه» یا«خواب خلسه» در شرح احوال او می نویسد:«خدا و خلق داند که ترتیب نظام و نظم هرچه در ایران از اواسط سلطنت خاقان(فتحعلیشاه) تا اواسط سلطنت محمدشاه، ظهور و وجود یافت، به کاردانی پدرش میرزا بزرگ یا کاردانی خودش بود. مهارت او در امور پلیتیکی، معروف و تدابیر او بعد از فوت خاقان، مشهور است. مثلاً فرمانفرما و ملک آرا و شجاع السلطنه و رکن الدوله و ظل السلطان و سایر اعمام محمدشاه را به وصف های مختلف، بر سر جای خود نشاند. در علم و دانش و صدق و بینش او احدی را حرفی نبود. از در سیادت و غرور او را متهم کردند که داعیه سلطنت در سر دارد و حال آنکه امروز معلوم و آشکار است که چنین هوایی در سر نداشته و چنین تخم نهالی در مزرع دل نکاشته بود.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.