رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قرآن به خط کوفی

کوفی نویسی قرآن کریم از اواخر سده دوم تا اوایل سده چهارم هجری رواج داشت. این عکس از گنجینه ملک انتخاب شده است.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر