رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قطعه نگارگری

قطعه نگارگری اثر«میرزا آقا امامی»- اوایل دوره پهلوی

«میرزا آقا امامی» از بزرگان تاریخ هنر اصفهان بود و استاد«محمود فرشچیان»مشهورترین شاگرد ایشان است که شیوه ای تازه در این هنر پدید آورد

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر