رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قلعه جمهور

دورنمای برج ها و دیوارهای قلعه جمهور با بالاخانه های سردر قلعه از سمت عمارات عالیه و حمام و مسجد قلعه و برجی که رو به سوی قریه کلاله است از فراز گلپر

اشتراک گذاری

ارسال نظر