رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قهوه خانه قدیمی

منظره یک قهوه خانه در طهران- 1318

اشتراک گذاری

ارسال نظر