رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مادروس خان ارمنی رئیس ستاد قزاقخانه

مادروس خان از هموطنان ارمنی ایرانی بود که در زمان ناصرالدین شاه سمت مترجمی قزاقخانه را بر عهده داشت و در سال های بعد رئیس ستاد قزاقخانه شد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100