رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مبارزه خودجوش علیه بلشویک ها

نامه ایی از «میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی»

نویسنده «میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی» است . (که حکم جهاد علیه بلشویکی ها را صادر کرد) جوابیه ای است بر درخواست هئیت علمیه زنجان به ریاست مرحوم «حاج میرزا مهدی مجتهد»، درخصوص دفع تصرفات بلشویکها در بعد جنگ جهانی اول از آن نواحی :

 

بسم الله الرحمن الرحیم
به عرضِ حضورِ شریعت ظهورِ جامعه علمیه زنجان ایدّهم الله تعالی به فضله و عونه و کرمه میرساند:
رقیمه شریفه که به عنوان، توسط آقایان عظام (از) علماء اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم، به عموم علاقمندان دیانت حقه اردبیل مرقوم فرموده بودید؛ یک نسخه اش به داعی رسید. درحفظ ناموس دین مبین ، این عبد ذلیلِ رب جلیل را جلّ جلاله ، احتیاجی به فرمایشات و تبلیغات آن ذوات مقدسه دامت برکاتهم نمیباشد ! بلکه قبل از ورود این رقیمه شریفه، داعی به دفعات(درسخنرانیهای) منبری به مردم رسانیده ام که اگر مسلمین این عصر را بهره از غیرت دینیّه و حمّیت اسلامیه بوده باشد ، باید این داهیه کبری و مصیبت عظمی را عاشورای مستقلی قرارداده و سال به سال تجدید نموده و از نوحه و ندبه و لعن بر مرتکبین و باعثین ، مضایقه ننمایند و همین مصیبت را (کافیست) ذکر نموده ( تا ببینید که)شیون اهل مجلس بلند است !! در این خصوص ، سیصد و هفتاد و چهار کلمه تلگراف به حضور مبارک اعلیحضرت ! ” ایّده الله تعالی عزّوجلّ، به حسن نیّته لنصر دینه “مخابره نموده ام و جواب هم رسیده است ، سواد هر دو را لفّاَ ارسال محضرعالی نمودم و ملاحظه خواهید فرمود.

داعی اقداماتی درخصوص دفع ‘بلشویک’ نموده ، مدتی مشغول جهاد بودم . بدون اینکه از دولت ، مددی یا از سایر بلاد مسلمین صدایی به صدای این عبد ذلیل برسد! (وصرفا با) توکّل تام و تمام به وعده الهیه جل جلاله “ولینصُرنّ الله من یَنصُره ، ان الله لقویّ عزیز”نموده ، به عون الهی جلّ جلاله به تنهایی شرّ آنها را دفع نموده که اگر وارد اردبیل شده بودند ،(از) اشرار تبریز که در فتنه و فساد ، استاد کامل میباشند ، خودشان دعوت میکردند، همین که وارد تبریز شدند، اشرارِ بلاد ، فتنه را غنیمت شمرده و سر آنها جمع شده تا به تمامی ایران مسلط و مستولی شده مسجدی نمیماند مگر اینکه خراب مینمودند، قرآنی نمیماند مگر اینکه می سوزانیدند،
درصورتی که این عبد ذلیل به هیچ وجه واهمه ننموده دولت در دفع آنها عاجز، دفعات در رشت و انزلی جنگ کرده بودند؛(ولی)این عبد ذلیل به عون الهی جل جلاله مشغول جهاد بوده دفع (آنان) نمودم ،
البته در مورد این صدمه عظیمه که به دین اسلام وارد شده است ،آنچه از دست برآید مضایقه نخواهد نمود . السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته ، کتبه : «علی اکبر» (طباطبائی اردبیلی)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100