رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خانواده سمیعی به دلیل انتساب با خاندان‌های اکبر و حاجی‌امین‌الضرب که از قدیم‌الایام در سیاست و اقتصاد کشور دستی داشته‌اند، عکس‌های جالبی وجود دارد.
مجموعه حاضر، اهدایی آقای صادق سمیعی به وبسایت هستان است.

 

مجلس هفتم – طالش‌خان سمیعی در وسط عکس

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100