رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدعلی جمالزاده

سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده اصفهانی در اصفهان متولد شد. او را پیشتاز قصّه‌نویسی معاصر و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات می‌دانند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100