رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمد باقرخان انصاری

این عکس محمد باقرخان انصاری است، سرلشگر احمد نخجوان داماد محمدباقرخان بود

عکس: اهدائی آقای جعفر نخجوان فرزند مرحوم سرلشگر احمد نخجوان

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100