رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمد حسن میرزا

محمد حسن میرزا با شنل در میان درباریان

در این عکس نفر سوم از سمت چپ، غلامعلی خان عزیزالسلطان«ملیجک» است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر