رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدخان، خواجه مخصوص ناصرالدین شاه و ملیجک دوم (عزیزالسلطان)

ناصرالدین شاه گاهی برای تفریح و خنده قدم‌های بلند برمی‌داشت و محمدخان مجبور می‌شد دنبال شاه بدود و ادامه این کار موجب خنده و تفریح می‌شد. محمدخان از خواجه‌های مهم حرم و بسیار مورد اعتماد بود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100