رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مدرسه ملیّه اسلامیه

عکس مدرسه مبارکه ملیه اسلامیه کاشان که به اعانت حضرت مستطاب اجل اکرم افخم، شمس فلک رفعت و اجلال بندگان، آقای وزیر مخصوص دامه اقباله، اللهم طول عمرهُ و ازیدُ دولته و انصره، بمحمد و آله الطاهرین، فی سنه 1325

اشتراک گذاری

ارسال نظر