رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مدرسه کاشان

عکس مدرسه مبارکه اسلامیه کاشان که به اعانت حضرت مستطاب اجل اکرم افخم، شمس فلک رفعت و اجلال بندگان، آقای وزیر مخصوص، دام اقباله، اللهم طول عمره و ازید دولته وانصره، بمحمد و اله الطاهرین سنه 1325  

اشتراک گذاری

ارسال نظر