رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مذاکرات اقتصادی آلمان و پرتغال

وزیر اقتصاد پرتغال دکتر اولیسس کروز داگنیار ، در دیدار با صدراعظم جدید آلمان غربی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100