رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسجدی در محله های قدیمی تهران (دهۀ 20)

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100