رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسجد چهل ستون

مسجد خرابه در شهر دامغان مشهور است به چهل ستون. می گویند حضرت امام حسین(ع)در اینجا نماز می خواند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر