رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین شاه در کنار کالسکه اش

مهدی خان کاشی ، مظفرالدین شاه ، آغا محمد خواجه فقیرالقامه

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

 

                                          

اشتراک گذاری

ارسال نظر