رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین شاه

 

مظفرالدین شاه (ولایتعهدی) نفر دوم از سمت راست محمد حسن میرزا معنضدالسلطنه ، نفر سوم میرزا مهدی کاشی ، عمارت گالری

 

 

 

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ،نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100