رفتن به محتوا رفتن به فوتر

معتصم السلطنه

«سید مهدی فرخ»(معتصم السلطنه)

«سید مهدی فرخ»فرزند«سیدمحمد سادات تهرانی»بود که در سال 1304 هجری قمری متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه به مدرسه عالی علوم سیاسی راه یافت و دوره مدرسه مزبور را قبل از مشروطیت پایان داد و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. سپس ماموریت قفقاز گرفت و چندی در باطوم و گنجه نایب قنسول بود. بعد از چندی، ریاست اداره تحریرات روس در وزارت خارجه به عهده او گذاشته شد.«فرخ»در این ماموریت از دوستان و نزدیکان«محمدتقی خان پسیان» شد و در قیام او مشارکت داشت.

در سال 1305 با سمت وزیرمختار به افغانستان رفت و مدت دو سال در آن کشور اقامت داشت. شغل بعدی او وزارت معارف بود. در سال 1314 به حکومت رضاییه منصوب شد و دو سال بعد، برای بار دوم رییس اداره کل صناعت شد و پس از چند روز که آن اداره به وزارتخانه مبدل گردید،«فرخ»وزیر صناعت ایران شد.

«سید مهدی فرخ» در دوره پنجم سناتور انتصابی تهران گردید. او قریب نیم قرن به طور متوالی، مصدر مشاغل و مقامات مختلف بود. در عمر سیاسی خود هفت بار استاندار، پنج مرتبه وزیر و سه دوره سناتور و دو دوره نماینده مجلس و دو دفعه سفیر کبیر بوده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.