رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مقامات لشکری

از راست:«میرزا زمان» امیر دیوان- «میرزا عبدالله مستوفی»(حلف)-«میرزا فتح الله لشکر»-«میرزا عنایت الله»امین لشکر-«میرزا محمد قوام الدوله»-«میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله»

اشتراک گذاری

ارسال نظر