رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جسد مظفرالدین شاه در تکیه دولت

جسد«مظفرالدین شاه»اعلی الله مقامه در تکیه دولت- طهران

در این عکس، تابوت«مظفرالدین شاه» در تکیه دولت دیده می شود که بعدا‍ً جهت دفن، به کربلا انتقال یافت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر