رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مقبرۀ آقا شیخ هادی

مقبرۀ آقا شیخ هادی در خیابانی به همین نام

فضاهای معنوی در خیابان آشیخ هادی (رازی)، در مقبرۀ ایشان وجود داشت و آنچه چون تصویری زنده در برابر چشمم قرار دارد، شب های تاسوعا بود که در هر شامگاه دسته دسته اهالی تهران در سکوتی روحانی به این مقبره آمده و چند شمع روشن می کردند و در آرامش آنجا را ترک می کردند. سکوتی زیبا و معنوی.

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100