رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید ملک حسین از مراسم رژه

«ملک حسین» هنگام بازدید از رژه افتخاری در دانشگاه نظامی معروف «سندهرست» انگلستان

«ملک حسین» در این دانشگاه تحصیلات نظامی خود را گذراند.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100