رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا – منچستر
از راست به چپ:  میرزا ملکم خان، چرچیل، محمد باقرخان، ادیب‌الممالک، میرزا رضاخان ارفع‌الدوله، عزیزالسلطان، امین‌السلطان (صدراعظم). پشت سر ناصرالدین شاه، «سرلارد» شهردار منچستر، «سردار ماندولف» سفیر انگلیس در ایران، «ناصرالملک» قره گوزلو آجودان مخصوص، مخبرالدوله و رئیس پلیس منچستر

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100