رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا ابراهیم خان منشی زاده»

«میرزا ابراهیم خان منشی زاده»در سال 1296 هجری قمری در ایروان متولد شد. در سال 1307 به ایران مهاجرت کرد و در دارالفنون مشغول به تحصیل شد. او در انقلاب مشروطیت، نقش فعالی داشت. در طول عمر خود، برخی مقامات و مناصب دولتی کسب کرد و از جمله بنیانگذاران کمیته مجازات بود. به کلات نادری تبعید و در میانه راه به دستور«حسن وثوق الدوله»کشته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر