رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث متولد۱۰ اسفند ۱۳۰۷  شاعر مشهور و پرآوازه ایرانی  متخلص به م. امید بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100