رفتن به محتوا رفتن به فوتر

موشک های ضد موشک روسیه

موشک های ضد موشک روسیه، نگین درخشانی در مراسم رژه انقلاب اکتبر بود. این موشک ها 60 فوت طول دارند و آقای خروشچف ادعا می کند که این موشک می تواند هر شیء پرنده ای را در آسمان، هدف قرار دهند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100