رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مویدالاسلام

«سید جلال الدین»

«سید جلال الدین»ملقب به«مویدالاسلام» فرزند«سیدمحمدرضا مجتهد کاشانی» در سال 1280 هجری قمری در کاشان زاده شد. پس از تحصیلات مقدماتی به اصفهان رفت و مدت پنج سال در آنجا به ادامه تحصیل مشغول بود. سپس به عراق رهسپار گردید و در سامرا در حوزه درس«میرزامحمد حسن شیرازی» داخل شد. در سال 1304 قمری هنگامی که«سیدجمال الدین اسدآبادی» وارد بوشهر گردید و خواست به تهران عازم گردد، او نیز به همراهش به تهران آمد. چندی در تهران بود، سپس روانه عمان شد و پس از مدتی در سال 1308 قمری به بمبئی رفت. در سال 1311 قمری روزنامه هفتگی«حبل المیتین» را منتشر ساخت. این روزنامه به مدت 39 سال، چاپ می شد، اما پس از درگذشت«مویدالاسلام» تعطیل گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر