رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مکتبخانه ای در قدیم-  شاگردان گرد معلم خویش، حلقه زده اند و کتابی در مقابل خود گشوده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر