رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزاحسنخان

عکسی از«میرزاحسنخان مستوفی الممالک» که با زیرنویس به خط خود به« آقاسیدجلال تهرانی» نائب تولیت آستان قدس رضوی اهداء نموده:

این عکس هفتاد و دو سالگی را به رسم یادگار به برادرعزیزم و دوست محترم «حضرت آقای آقاسیدجلال طهرانی» تقدیم کردم
ونک ۲۴ تیرماه ۱۳۰۵(خورشیدی)

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر